Nasze projekty

Aktualnie realizowane

Zrealizowane

Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 30 projektów m.in:

Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi, PARP 2.2.1. POKL, Wartość projektu: 987030 zł.


Akademia zarządzania, 8.1.1 POKL, Kwota dofinansowania 768 855 zł.


Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – jeden z największych projektów POKL w woj. Podlaskim – wartość projektu to blisko 6 mln złotych. Celem projektu jest wsparcie 140 Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz 120 osób bezrobotnych z terenu miasta Białystok oraz powiatów białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. W ramach projektu uczestnikom projektu zapewnia się wsparcie doradcze, szkolenia, usługi oraz dotacje.


PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego. Innowacyjnym celem projektu jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki w województwie podlaskim kompleksowego produktu, który składa się z ulepszonych bądź nowych rozwiązań w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego z NGO tj. produkt finalny oraz strategii wdrażania produktu finalnego.


Nasi partnerzy