OSTATECZNA LISTA UCZESTNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU DO PROJEKTU „MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Z DUŻYM KAPITAŁEM”