OSTATECZNA LISTA UCZESTNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU DO PROJEKTU „CZAS NA ZAMIANĘ! CZAS NA BIZNES!”