OSTATECZNA LISTA UCZESTNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU DO PROJEKTU „MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Z DUŻYM KAPITAŁEM”