OSTATECZNA LISTA UCZESTNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU DO PROJEKTU „CZAS NA ZAMIANĘ! CZAS NA BIZNES!”