Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” II nabór