Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!” II nabór