Lista osób wraz z przyznanymi punktami w ramach oceny formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” w ramach I naboru