Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!” NABÓR II