LISTA OSÓB KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA ZMIANĘ! CZAS NA BIZNES!” NABÓR I