Journal

Our thoughts and impressions about life...

Informacja o rozpoczęciu IV naboru ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja’’

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu IV naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu

,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II edycja’’.

Dokumenty należy składać w terminie od 02-09-2021 do 17-09-2021

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać

dzwoniąc pod numer 85 732 02 58

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo

mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pt. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo

oraz zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biura projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o rozpoczęciu III naboru Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu III naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu

,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II edycja’’.

Dokumenty należy składać w terminie od 05-02-2021 do 15-02-2021

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać

dzwoniąc pod numer 85 732 02 58

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo

mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu  wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pt. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo

oraz zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biura projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Warszawskiej 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja II nabór

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach II naboru (od 18-12-2020 do 22-01-2021)

Lista Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 1/CNZCNB2/2020/2 52
2 2/CNZCNB2/2020/2 41,5

 

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału w projekcie są indywidualne szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Skontaktujemy się telefoniczne z osobami zakwalifikowanymi do projektu, celem potwierdzenia uczestnictwa w projekcie oraz ustalenia terminu spotkania z trenerem świadczącego usługę szkoleniową.

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w ramach II naboru w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji-doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oraz listę osób odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach II naboru (od 18-12-2020 do 22-01-2021)

Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu w celu umówienia terminu spotkania z doradcą zawodowym.

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do II etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 1/CNZCNB2/2020/2 38
2 2/CNZCNB2/2020/2 30,5

Informacja o wydłużeniu rekrutacji uczestników do projektu Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja w ramach II naboru

Szanowni Państwo,

Informujemy o wydłużeniu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”.

Dokumenty należy składać do dnia 22-01-2021 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer

(85) 732 02 58 oraz 570 994 220 

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu –POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

  

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM.

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Ul. Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka

Lub

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1, IIIp.

15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do

Biura Projektu otwartego we  wtorki oraz czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00

Lub

Biura Fundacji Biznes i Prawo otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja W RAMACH II NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy o wydłużeniu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”.

Dokumenty należy składać do dnia 15-01-2021 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer

(85) 732 02 58 oraz 570 994 220 

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu –POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

  

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM.

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Ul. Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka

Lub

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1, IIIp.

15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do

Biura Projektu otwartego we  wtorki oraz czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00

Lub

Biura Fundacji Biznes i Prawo otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o rozpoczęciu II naboru Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja

Informacja o rozpoczęciu II naboru Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu II naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu

,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II edycja’’.

Dokumenty należy składać w terminie od 18-12-2020 do 31-12-2020

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać

dzwoniąc pod numer 85 732 02 58

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo

mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu  wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

 

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pt. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo

oraz zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biura projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Warszawskiej 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja’’ I nabór

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach I naboru (od 07-11-2020 do 27-11-2020)

Lista Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 2/CNZCNB2/2020/1 47
2 16/CNZCNB2/2020/1 46,5
3 13/CNZCNB2/2020/1 43,5
4 17/CNZCNB2/2020/1 42,5
5 10/CNZCNB2/2020/1 42
6 7/CNZCNB2/2020/1 40,5
7 5/CNZCNB2/2020/1 39,5
8 8/CNZCNB2/2020/1 39
9 12/CNZCNB2/2020/1 39
10 9/CNZCNB2/2020/1 38
11 14/CNZCNB2/2020/1 37,5
12 3/CNZCNB2/2020/1 37
13 6/CNZCNB2/2020/1 37
14 11/CNZCNB2/2020/1 33,5
15 15/CNZCNB2/2020/1 28

 

Lista Kandydatów/ek, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 18/CNZCNB2/2020/1

 

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem udziału w projekcie są indywidualne szkolenia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Skontaktujemy się telefoniczne z osobami zakwalifikowanymi do projektu, celem potwierdzenia uczestnictwa w projekcie oraz ustalenia terminu spotkania z trenerem świadczącego usługę szkoleniową.

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji- doradztwa zawodowego w ramach I naboru w projekcie ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II edycja

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji-doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oraz listę osób odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach I naboru (od 07-11-2020 do 27-11-2020)

Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu  w celu umówienia terminu spotkania z doradcą zawodowym.

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do II etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów
1 18/CNZCNB2/2020/1 38
2 2/CNZCNB2/2020/1 36,5
3 13/CNZCNB2/2020/1 34
4 17/CNZCNB2/2020/1 33,5
5 16/CNZCNB2/2020/1 32,5
6 7/CNZCNB2/2020/1 31
7 10/CNZCNB2/2020/1 30,5
8 3/CNZCNB2/2020/1 29,5
9 8/CNZCNB2/2020/1 28,5
10 5/CNZCNB2/2020/1 27,5
11 9/CNZCNB2/2020/1 27,5
12 12/CNZCNB2/2020/1 27,5
13 6/CNZCNB2/2020/1 27
14 14/CNZCNB2/2020/1 26
15 11/CNZCNB2/2020/1 22
16 15/CNZCNB2/2020/1 21

 

Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne nie spełniły kryteriów formalnych w projekcie i nie zostały skierowane do II etapu rekrutacji

L.p. Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego
1 1/CNZCNB2/2020/1
2 4/CNZCNB2/2020/1

 

 

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja’’ W RAMCH I NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy o wydłużeniu I naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”.

Dokumenty należy składać do dnia 27-11-2020 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer

(85) 732 02 58 oraz 570 994 220 

lub osobiście w biurze Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro)

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu –POBIERZ

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – POBIERZ

 

KLIKNIJ TUTAJ aby przejść do strony projektu w celu pobrania dokumentów.

  

UWAGA: w terminie naboru uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Za dzień wpływu dokumentów uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Biura Projektu Fundacji Biznes i Prawo mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 (III piętro).

 

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:

Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja realizowanego przez Fundację Biznes i Prawo zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do

Biuro projektu „Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja”,

Fundacja Biznes i Prawo,

Ul. Kasztanowa 8, 16-100 Sokółka

Lub

Biuro Fundacji Biznes i Prawo

Ul. Warszawska 44/1, IIIp.

15-077 Białystok

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do

Biura Projektu otwartego we  wtorki oraz czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00

Lub

Biura Fundacji Biznes i Prawo otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

WAŻNE! W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY WŁAŚNIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA POTWIERDZAJĄCEGO STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ.

 

W PRZYPADKU OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO I OSÓB BEZROBOTNYCH NIEZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY  WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEPODLEGANIU SKŁADKOM SPOŁECZNYM.