Informacja o zmianie w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia – Wzór wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego