INFORMACJA O WYDŁUŻENIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Z DUŻYM KAPITAŁEM” W RAMACH I NABORU