INFORMACJA O WYDŁUŻENIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,,Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja’’ W RAMCH I NABORU