Informacja o rozpoczęciu III naboru Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja