Informacja o rozpoczęciu II naboru Czas na zmianę! Czas na biznes!- II Edycja