Informacja o rozpoczęciu I naboru Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja