Informacja o przedłużeniu terminu oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!” – I NABÓR