INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W PROJEKCIE „MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO Z DUŻYM KAPITAŁEM” W RAMACH II NABORU