Informacja o I naborze dokumentów rekrutacyjnych – Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem