OD 2009

Rozwijamy i propagujemy inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi świadomości obywatelskiej

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi świadomości obywatelskiej wśród osób fizycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe podmiotów z sektora finansów publicznych, sektora prywatnego i pozarządowego poprzez działania edukacyjne, doradcze i wydawnicze.

Kadra zarządcza Fundacji posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Kadra zarządcza

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

30+ zrealizowanych projektów

Posiadamy olbrzymie merytoryczne doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu jak i realizacji projektów unijnych.

Solidny parner

Wiele projektów zrealizowaliśmy wspólnie z innymi podmiotami. Zachęcamy do nawiązania współpracy.

KONTAKT

Tel/Fax. +48 (85) 732 02 58
Tel. Kom. +48 501 514 055

ul. Warszawska 44/1, III Piętro
15-077 Białystok

email@email.pl

Skontaktuj się z nami